Ga naar de inhoud

Disclaimer

APR Webdesign (Kamer van Koophandel: 55666604) verleent u hierbij toegang tot https://siliconen-slabbetje.nl/ en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
APR Webdesign behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

APR Webdesign spant zich in om de inhoud van https://siliconen-slabbetje.nl/ zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op https://siliconen-slabbetje.nl/ aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van APR Webdesign.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://siliconen-slabbetje.nl/ geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met APR Webdesign. Voor op https://siliconen-slabbetje.nl/ opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan APR Webdesign nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij APR Webdesign.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van APR Webdesign, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.